Pad Meddygol tafladwy

  • Pad meddygol tafladwy heb ei wehyddu

    Pad meddygol tafladwy heb ei wehyddu

    Yn darparu amddiffyniad hynod effeithiol ar gyfer eich dillad gwely, yn hynod amsugnol ac yn hynod feddal o dan bad ar gyfer gwell cysur a chroen iach.O dan padiau wedi'u cymhwyso gyda polymedr i gynnig amsugnedd ac amddiffyniad ychwanegol, Dim ond un pad sydd ei angen ar y tro.Wedi'i selio'n dynn o gwmpas i atal unrhyw ollyngiad.Dim ymylon plastig sy'n agored i groen y claf, Cefnogaeth gwrthlithro yn aros yn ei le.Super Absorbent sy'n cadw cleifion a chynfasau gwely yn sych.Mae angen un pad fesul newid yn gost-effeithiol iawn.Ein wyneb tebyg i frethyn ...