Plwg Clust

  • Plwg clust / amddiffyn clust ar gyfer diwydiant trwm

    Plwg clust / amddiffyn clust ar gyfer diwydiant trwm

    Mae plwg clust yn ddyfais sy'n cael ei gosod yn y gamlas glust i amddiffyn clustiau'r defnyddiwr rhag synau uchel, ymwthiad dŵr, cyrff tramor, llwch neu wynt gormodol.Gan eu bod yn lleihau cyfaint y sain, defnyddir plygiau clust yn aml i helpu i atal colli clyw a thinitws (canu'r clustiau).Ble bynnag mae swn mae angen plwg clust.Mae defnyddio plygiau clust yn effeithiol wrth atal colled clyw dros dro a achosir gan ddod i gysylltiad â cherddoriaeth uchel (cyfartaledd o 100 desibel pwysau A) dros sawl awr...