Mwgwd wyneb KN95

 • 5 Plys -KN95 Math Flap Mwgwd Wyneb

  5 Plys -KN95 Math Flap Mwgwd Wyneb

  Mygydau KN95 yw'r safonau Tsieineaidd ar gyfer masks.Folded KN95 Respirator Mask yw adeiladu 5 haen gan ddefnyddio weldio ultrasonic, Yn berthnasol i amddiffyniad anadlol personél meddygol galwedigaethol.Gall rwystro'r gronynnau aer, defnynnau, gwaed, hylifau'r corff, secretiadau, ac ati yn effeithiol.
  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng mwgwd wyneb N95 a mwgwd wyneb KN95?
  Gydag enwau mor swnio'n debyg, gall fod yn ddryslyd deall y gwahaniaeth rhwng masgiau N95 a KN95.Beth yw masgiau KN95, ac ydyn nhw yr un peth â masgiau N95?Mae'r siart defnyddiol hwn yn esbonio'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng masgiau N95 a KN95.
  Mae llawer o ddefnyddwyr yn poeni fwyaf am ba ganran o ronynnau y mae'r masgiau'n eu dal.Ar y metrig hwn, mae masgiau anadlydd N95 a KN95 yr un peth.Mae'r ddau fasg yn cael eu graddio i ddal 95% o ronynnau bach (0.3 micron gronynnau, i fod yn fanwl gywir).