Gŵn Amddiffynnol tafladwy

  • Gŵn amddiffynnol PP/PE tafladwy

    Gŵn amddiffynnol PP/PE tafladwy

    Mae gynau yn enghreifftiau o offer amddiffynnol personol a ddefnyddir mewn lleoliadau gofal iechyd.Fe'u defnyddir i amddiffyn y gwisgwr rhag lledaeniad haint neu salwch os daw'r gwisgwr i gysylltiad â deunydd hylif a solet a allai fod yn heintus.… Mae gynau yn un rhan o strategaeth rheoli heintiau gyffredinol.Manyleb Deunydd crai SMS Pwysau sylfaenol 25gsm, 30gsm, 35gsm neu ofyniad arall Lliw Glas, melyn, pinc neu ofyniad arall Style Gown Hs cod 6211339000 Pa...